Limited time offer!
Check out our limited time offer from 16-21 February 2019, during which our artist Sa can provide eyebrow tattoo services with premium equipment at a discount price.
เหลือเวลาแค่ วันเท่านั้น

อัลบั้มรูปภาพ

ผลงานทั้งหมด 721 คิ้วสามมิติลายเส้น 216 เพ้นท์คิ้วธรรมชาติหรือสไลด์ 25 คิ้วสามมิติแบบผสม 226 ลบคิ้ว ลบขอบตา 99 แวกซ์คิ้ว 10 ปากชมพู 97 ขอบตาอายไลน์เนอร์ 45 สักไรผม/สักปิดหัวล้าน 3
ข้อมูลเพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​สักขอบตาไลน์เนอร์